Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/tanbinhr/tanbinhres.com/plugins/system/xcalendar/xcalendar.php on line 55

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/tanbinhr/tanbinhres.com/plugins/system/xcalendar/xcalendar.php on line 210

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/tanbinhr/tanbinhres.com/plugins/system/xcalendar/xcalendar.php on line 1137
Sàn giao dịch TanBinhRes

Sàn giao dịch

Sàn Giao dịch Bất động sản trực thuộc Bộ phận Kế hoạch Đầu tư của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình. Được thành lập từ năm 2009, Sàn Giao dịch Bất động sản cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhu cầu thiết yếu về nhà ở, giao dịch bất động sản của nhiều đối tượng khách hàng của Công ty.Ngoài các sản phẩm dịch vụ do Công ty CP Địa Ốc Tân Bình làm Chủ đầu tư, Sàn Giao dịch còn liên kết hợp tác với các Sàn Giao dịch của các Công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn nhằm mang đến nhiều lựa chọn về sản phẩm dịch vụ bất động sản cho khách hàng.

Với yêu cầu chuyên nghiệp hóa nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu giao dịch bất động sản, Sàn Giao dịch Bất động sản luôn cố gắng xây dựng và phát triển mô hình và quy trình giao dịch thông qua Sàn, đồng thời trở thành địa chỉ quen thuộc cho tất cả khách hàng có nhu cầu mua, bán, cho thuê bất động sản trong khu vực quận Tân Bình và các địa bàn lân cận trong những năm qua.