Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố danh sách dự án đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà hình thành trong tương lai từ 1.7.2015 đến 28.3.2016.

Theo quy định mới của luật Nhà ở và luật Kinh doanh sửa đổi, trước khi chủ đầu tư thực hiện giao dịch dự án phải có thông báo gửi đến Sở Xây dựng và được Sở Xây dựng kiểm tra, thẩm định, công nhận dự án đủ điều kiện bán, doanh nghiệp mới được phép bán. Trong đó yếu tố quan trọng nhất là dự án phải xây dựng xong móng mới được bán. Năm 2014, kể từ khi 2 luật này có hiệu lực đến nay, Sở Xây dựng cũng đã tiếp nhận một số hồ sơ của các chủ đầu tư đề nghị xem xét điều kiện huy động vốn nhưng chỉ mới cấp giấy xác nhận đủ điều kiện cho 31 dự án.
Những dự án này còn phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, biên bản nghiệm thu công trình. Bởi theo quy định, dự án bất động sản hình thành trong tương lai chỉ được bán khi được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng. Những quy định này sẽ giúp khách hàng hạn chế được rủi ro, giúp thị trường minh bạch, bảo vệ tốt hơn cho khách hàng. (Theo thanhnien.vn)